dr n. med. Dariusz Dziedzic

chirurg, specjalista chirurgii klatki piersiowej

Dr nauk medycznych Dariusz Dziedzic jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 2007 roku otrzymał certyfikat European Board of Thoracic and Cardio-Vascular Surgeons, członek Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów oraz European Association for Cardiothoracic Surgery.

Od wielu lat zajmuje sie tematyką diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych klatki piersiowej. Szczególnym polem zainteresowania pozostaje diagnostyka endoskopowa w raku płuca. Od 2000 roku jest Kierownikiem Pracowni Badań Endoskopowych Instytutu Chorób Płuc w Warszawie, która wykonuje blisko 8000 zabiegów rocznie i należy do opiniotwórczych ośrodków w Polsce.

Od lat uczestniczy w rozwoju nowoczesnych technik wczesnego wykrywania schorzeń nowotworowych dróg oddechowych – bronchoskopia autofluorescencyjna, bronchoskopia wąskiego pasma (NBI) oraz metod diagnostyki chorób śródpiersia – bronchoskopia ultrasonograficzna (EBUS), przezprzełykowa utrasonografia (EUS). W omawianej dziedzinie uchodzi za autorytet i jest autorem wielu szkoleń, wykładów i publikacji. Ponadto jest uznanym autorytetem w dziedzinie leczenia chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem raka przełyku oraz choroby refluksowej przełyku.

Współautor publikacji „Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych u dorosłych“ pod auspicjami Polskiej Unii Onkologicznej stanowiącej obecnie w Polsce najważniejszy przewodnik postępowania terapuetycznego w onkologii. Od wielu lat rozwija nowoczesne metody leczenia paliatywnego chorób przełyku w przypadku zaawansowanych postaci raka przełyku i płuca oraz technik mało inwazyjnej chirurgii w odniesieniu do chorób łagodnych przełyku. Uznany autorytet w dziedzinie chirurgicznego leczenia schorzeń klatki piersiowej.