Obecnie w związku z pandemią COVID-19 w naszej Klinice są wprowadzone specjalne procedury mające ochronić zarówno pacjentów, jak i zespół przed zakażeniem COVID-19. Wprowadziliśmy dodatkowe protokoły higieny, dezynfekcji i sterylizacji. Zakupiliśmy oczyszczacz powietrza – sterylizator tunelowy UV-C.


Instrukcja dla pacjenta przed przyjściem do gabinetu

  • Zapraszamy do Kliniki bez osób towarzyszących. W przypadku konieczności przyjścia w towarzystwie, prosimy aby była to tylko jedna osoba. Osoba ta musi poddać się tej samej ankiecie dotyczącej stanu zdrowia związanego z pandemią COVID-19 oraz przestrzegać tych samych środków higieny i ochrony, które są wymagane od pacjenta przy wejściu do Kliniki.

  • Zostanie Pani/Panu zmierzona temperatura (termometr bezdotykowy na podczerwień). W razie gorączki konsultacja zostanie anulowana.

  • Prosimy o przyjście bez biżuterii i makijażu oraz w maseczce.

  • Prosimy o przybycie w uzgodnionym czasie. Jeśli przyjdzie Pani/Pan przed czasem, w celu organizacji kontroli dostępu prosimy o poczekanie poza placówką.

  • Po przybyciu do Kliniki otrzyma Pani/Pan instrukcje i zostanie Pani/Pan poproszona/y o wcieranie w ręce środka dezynfekcyjnego (roztwór wirusobójczy) przez 20-30 sekund.

  • W przypadku spotkania innego pacjenta prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości (2 metry).

  • Jeśli podczas wizyty w Klinice okaże się że Pani/Pan nie spełnia wcześniej ogłoszonych wymagań, wizyta może zostać odwołana, jeśli lekarz uzna to za stosowne.

Zaświadczenie dot. stosowanych w Klinice Oricea zaleceń Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.