dr Michał Dąbrowski

Specjalista w zakresie ginekologii estetycznej.

Ukończył Akademię Medyczną w Lublinie w 1996 roku.Pracując w oddziale położnictwa i ginekologii oraz w gabinecie medycyny estetycznej stara się łączyć doświadczenia z obu tych dziedzin dając pacjentom terapię skrojoną na miarę ich potrzeb.

Rozwija swoje umiejętności na licznych międzynarodowych i krajowych konferencjach, kursach i szkoleniach.

  • Słuchacz Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej i Anty Aging.
  • Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
  • Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej.