dr hab. n. med. Dariusz Dziedzic

specjalista chirurgii klatki piersiowej

Dr hab. nauk medycznych Dariusz Dziedzic jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu. W roku 1996 uzyskał specjalizację z chirurgii ogólnej, a w 2000 roku specjalizację z chirurgii klatki piersiowej.

W 2007 roku otrzymał certyfikat European Board of Thoracic and Cardio-Vascular Surgeons, członek Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów oraz European Association for Cardiothoracic Surgery. W 2018 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych za cykl prac zatytułownych: „Nowe czynniki prognostyczne w chirurgicznym leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca i ich wpływ na klasyfikację TNM” nadanym przez Radę Naukową Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Od wielu lat zajmuje sie tematyką diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych.

Aktywnie uczestniczy w rozwoju nowoczesnych technik wczesnego wykrywania schorzeń nowotworych dróg oddechowych – bronchoskopia autofluorescencyjna, bronchoskopia wąkiego pasma (NBI) oraz metod diagnostyki chorób śródpiersia – bronchoskopia ultrasonograficzna (EBUS), przeprzełykowa utrasonografia (EUS). W omawianej dziedzinie uchodzi za autorytet i jest autorem wielu szkoleń, wykładów i publikacji.

Ponadto jest uznanym autorytetem w dziedzinie leczenia chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem raka przełyku oraz choroby refluksowej przełyku. Współautor publikacji „Zalecenia postepowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych u dorosłych“ pod auspicjami Polskiej Unii Onkologicznej stanowiącej obecnie w Polsce najważniejszy przewodnik postępowania terapuetycznego w onkologii.

Od wielu lat rozwija nowoczesne metody leczenia paliatywnego chorób przełyku w przypadku zaawansowanych postaci raka przełyku i płuca oraz technik mało inwazyjnej chirurgii w odniesieniu do chorób łagodnych przełyku. Uznany autorytet w dziedzinie chirurgicznego leczenia schorzeń klatki piersiowej.