mgr Małgorzata Barcikowska

Jest magistrem fizjoterapii. Tytuł uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Przez wiele lat była pracownikiem Instytutu Kardiologii w Aninie (Warszawa), gdzie prowadziła między innymi treningi interwałowe, stacyjne oraz gimnastykę grupową. Pracowała indywidualnie z pacjentami ze schorzeniami układu krążenia. Rehabilitowała dzieci i dorosłych z wszczepionymi sztucznymi komorami i po przeszczepach serca oraz prowadziła rehabilitację oddechową i po zabiegach operacyjnych.

Uczestniczyła w licznych turnusach terapii wad postawy i skolioz. W Szkole Rodzenia akredytowanej przez Szpital św. Zofii prowadziła ćwiczenia dla kobiet w ciąży przygotowujących do aktywnego porodu i po porodzie oraz indywidualną terapię kobiet z problemem nietrzymania moczu.

Obecnie pracuje w Instytucie Matki i Dziecka na ul. Kasprzaka (Warszawa), gdzie prowadzi indywidualne terapie dzieci z wadami postawy, skoliozami i schorzeniach układu oddechowego oraz rehabilitację dorosłych w schorzeniach narządu ruchu. Rehabilituje pacjentów po endoprotezoplastyce, hemipelwektomii, torakotomii i amputacji.

Pani mgr uczestniczyła w licznych kursach takich jak np. kurs terapii manualnej wg koncepcji Maitlad, Kinesiology taping, kurs przygotowujący do prowadzenia szkoły rodzenia, kurs kompleksowej diagnostyki i terapii wad postawy oraz skolioz wg koncepcji „FITS”(Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz), kurs techniki energizacji mięśni, kurs mięśniowo – powięziowego oraz aktywnego rozluźniania, dysbalansu mięśniowego, terapii punktów spustowych, kursy dotyczące PNF, kurs fizjoterapii u chorych na mukowiscydozę oraz wielu innych.