mgr Tomasz Łopatka

Specjalista podologii ortopedycznej

W Oricea specjalizuje się w diagnostyce komputerowej oraz profilaktyce i rehabilitacji schorzeń stóp. Konsultuje pacjentów z zakresu biomechaniki kończyn dolnych oraz doboru indywidualnych wkładek korekcyjnych do butów.

Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu na kierunkach Zdrowie Publiczne i Fizjoterapia, Podyplomowego Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej na Akademii Medycznej i Ekonomicznej w Poznaniu, a także Studium Podyplomowych na kierunkach Marketingu i Strategii Marketingowych oraz Zarządzania Wizerunkiem i Promocją Przedsiębiorstwa.

Wiedzę na temat biomechaniki kończyn dolnych oraz specjalistycznej diagnostyki komputerowej w zakresie biomechaniki zdobywał podczas licznych szkoleń i kursów z tego zakresu. Uczestniczył również w wielu szkoleniach i kursach specjalistycznych z zakresu leczenia ran oraz podologii.

Przez wiele lat jako aktywny fizjoterapeuta specjalizował się w leczeniu zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa oraz w masażu leczniczym. Od kilku lat specjalizuje się w biomechanice kończyn dolnych oraz diagnostyce komputerowej stóp.