dr Jacek Borowicz

lekarz internista, specjalista densytometrii klinicznej (ISCD)

Wiceprezes i Członek Rady Naukowej Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej (TLZM) www.tlmz.pl

Certified Clinical Densitometrist (Certyfikat International Society for Clinical Densitometry ISCD) 2005

Certyfikat International Osteoprosis Foundation 2009

Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej 1992. Szlify w dziedzinie diagnostyki i terapii osteoporozy zdobywał w latach 1992-1997 pracując jako asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych i Poradni Zaburzeń Gospodarki Wapniowo-Fosforanowej , Osteoporozy i Chorób metabolicznych kości w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Od 1997 kieruje pracowniami densytometrycznymi i prowadzi poradnie diagnostyki i leczenia osteoporozy w niepublicznych placówkach w Warszawie. Autor i współautor książek i publikacji dotyczących osteoporozy i chorób metabolicznych kości.

Posiada bogate doświadczenie w leczeniu zakażeń bakteriami atypowymi, w tym ich pozapłucnymi manifestacjami.